Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Балканско првенство во одбојка на плажа

Балканско првенство во одбојка на плажа, мажи и жени под 22 години, ќе се одржи од 14-16 август 2015 година, на плоштадот Ангел Винички во Виница. Во него ќе земат учество Босна и Херцеговина, Бугарија, Молдавија, Македонија, Црна Гора, Грција, Романија, Србија и Турција.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk