Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Четврта форумска сесија во општина Виница преку програмта “Форуми во заедницата“

Во тек е реализација на програмата “Форуми во заедницата”. Главна цел на оваа програма е преку партиципација и учество на граѓаните да се дефинира конкретен предлог проект што е приоритетен за реализација, а за чие имплементирање се обезбедени 2.800.000,00 денари, средства од буџетот на општина Виница и од Швајцарската агенција за развој и соработка .

Се покануваат сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на четвртата форумска сесија ќе се одржи на 06.11.2013 година ( среда ) во 11.00 часот во Дом на култура “ Тошо Арсов “ – Виница

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk