Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите вести

Агенцијата за финансиска подршка на рурален развој

8 - ми јули, понеделник во 11 часот, во салата за состаноци на 4 - ти кат во Собранието на Општина Виница ќе се одржи средба на граѓаните со претставници од Агенцијата за финансиска подршка во руралниот развој. Сите заинтересирани можат да присуствуваат на средбата и да поставуваат прашања на претставниците од агенцијата.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk