Сите одлуки и решенија

Одлука за невршење избор за унапредување

Hits: 419

За работно место Виш референт - благајник во Сектор за финансиски прашања, Одделение за финансиски прашања, во Општина Виница по интерен оглас за вработување број 01/2020, НЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР. Одлуката погледнете ја овде.