Сите одлуки и решенија

Одлука 02-9 ЈОУ Библиотека Ванчо Прќе - Виница

Hits: 793

за избор на кандидати за работно место библиотекарски помошник - два извршитела. Преземи одлука.