Сите одлуки и решенија

Одлука за избор на кандидат

Hits: 697

Одлука за избор на кандидат за работно место хигиеничар во Дом на културата Тошо Арсов - Виница. Симни одлука.