Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите одлуки и решенија

Одлука за избор на кандидат по пат на интерен оглас - 17.07.2019

Одлуката - предлог за избор на кандидат по пат на интерен оглас можете да ја погледнете на следниот линк: Одлука - предлог.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk