Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Зајакнување на општинските совети (втора форумска сесија)

Општина Виница во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“ кој се реализира во рамки на Програмата за развој на Обединетите Нации – УНДП, Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа започнува со реализација на Проектни форуми во заедницата.
Ве покануваме на втората Форумска сесија која ќе се одржи на ден 27.11.2023 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот во Хотел ресторан „Александар парк“ Виница.
На форумската сесија ќе се дискутира за предлог концептите/проектите подготвени од страна на работните групи утврдени на првата сесија.
Вашето присуство е многу значајно и ве покануваме да земете учество и на оваа Форумска сесија да го кажете Вашето мислење.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk