Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен повик 05-221

Општина Виница ги повикува сите здруженија на граѓани, невладини организации, спортски клубови и останати заинтересирани лица, најдоцна до 03.12.2021 година да ја достават својата програма за работа за 2022 година до архивата на општина Виница. За нивна финансиска поддршка од општината и навреме да бидат планирани во буџетот за 2022 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk