Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

ЈАВЕН ПОВИК

Согласно законската обврска и заложбата за транспарентност во работењето, општина Виница организира Јавна расправа за буџетот на општина Виница за 2013 г.

Јавната расправа ќе се оддржи на 20 декември (четврток) во 12.00 часот во општинската зграда во Виница (4-ти кат).
Ве покануваме активно да се вклучите во јавната расправа со предлози за проекти кои треба да бидат опфатени во годишните програми на општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk