Сите јавни повици и конкурси

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Hits: 3355

КАНДИДАТИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТИПЕНДИИ ТРЕБА ДА СЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Потребни документи за пријавување:
1. Барање за доделување стипендија (може да се земе од канцеларијата на 4 кат или да го преземете тука);
2. Потврда за редовни студии;
3. Фотокопија од индекс со запишани семестри и положени испити;
4. За студенти во прва година, фотокопија од диплома и свидетелсва;
5. Потврда за редовни студии на друг член од семејството;
6. Уверение за положени испити;
7. Уверение за семејно материјална положба;
8. Потврда за последна исплатена плата за секој член од семејсвото, а за невработените соодветен документ со кој се докажува невработеноста.

КОНКУРСОТ Е ОТВОРЕН ОД 15.11.2011година (вторник),
Докуметите треба да се достават најдоцна до 30.11.2011 (понеделник),
во Локалната самоуправа на Општина Виница
Бизнис Центар (четврти кат)
Ул. Бел Камен 13