Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик 10-685/2

Јавен повик до евидентирани невработени лица, за вклучување во Програмата општинско-корисна работа - СДЦ Компонента.
Преземи јавен повик.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk