Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик до евидентирани невработени лица

Hits: 1218

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско - корисна работа, проект Подобар живот на населението во Општина Виница, работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенцијата за вработување - Центар за вработување Виница. За повеќе информации преземете го јавниот повик