Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

Конкурс за доделување на стипендии на студенти за учебната 2018/2019 година

Кандидатите за користење на стипендии треба да се редовни студенти запишани на државен унивезитет. Конкурсот е отворен од 15.01.2019 година, а документите треба да се достават најдоцна до 30.01.2019 година, во локалната самоуправа на Општина Виница,Бизнис центар на четврти кат, на ул. Бел Камен 13.

Симнете го барањето за доделување на стипендии тука.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk