Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик бр. 01/2018

Hits: 731

Со овој повик се повикуваат сите доверители на Општина Виница и единки корисници кои имат доспеано, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Виница со цел спогодбено утврдување на износот на обврските. преземи