Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик за доставување иницијатива за изработка на урбанистички планови

Hits: 769

Заради поттикнување и забрзување на процесот за уредување на просторот, Општина Виница објавува Јавен повик за доставување на предлози за урбанистички планови од страна на правни и физички лица. Повикот во прилог