Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик за давање на користење јавна површина за организирање на панаѓур

Hits: 1370

Општина Виница распишува јавен повик за користење на јавна површина за организирање на панаѓур. Панаѓурот ќе се организира на ден 12 и 13 јули 2017 година. За подетални информации кликнете го следниот линк: линк.