Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик за давање на користење јавна површина за организирање на панаѓур

Општина Виница распишува јавен повик за користење на јавна површина за организирање на панаѓур. Панаѓурот ќе се организира на ден 12 и 13 јули 2017 година. За подетални информации кликнете го следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk