Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик

Јавен повик за предлагање кандидати за членови на локалниот младински совет на Општина Виница. За повеќе информации симнете го следниот pdf документ.
(симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk