Сите јавни повици и конкурси

Јавен повик

Hits: 2405

Почитувани, во тек е изготвување на Буџетот на општина Виница за 2012 година.

Се повикуваат сите заинтересирани: граѓани, здруженија на граѓани и останати невладини организации, во рок од десет дена од објавувањето на овој повик или најдоцна до 05.12.2011 година, до архивата на општина Виница, да достави своја програма за работа за 2012 година, со издржана финансиска конструкција, како истите би биле земени во предвид при изготвување на буџетот и планирање на средствата наменети за финансирање на невладиниот сектор.