Сите извештаи

Извештај за неплатени обврски на Општина Виница

Hits: 540

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Виница.
преземи