Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Огласи и објави

Интерен оглас број 01/2020

Интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување. Општина Виница објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) извршител. За подетални информации погледнете го огласот овде овде.
Образец за пријава по интерен оглас на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk