Огласи и објави

Јавна објава за издавање на паноа

Hits: 1712

Општина Виница распишува јавна објава за издавање под закуп на рекламни паноа на булевар Маршал Тито - Виница (вкупно 5 броја) за период од една година.