Огласи и објави

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на РМ

Hits: 1292

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Виница кое се наоѓа на градежни парцели Г.П бр.1/Никола Карев, Г.П. бр. 1.27 и Г.П. бр.1.28. Преземете ја објавата.