Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Општина Виница распишува јавен повик за користење на јавна површина за организирање на панаѓур. Панаѓурот ќе се организира на ден 12 и 13 јули 2017 година. За подетални информации кликнете го следниот линк: линк.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk