Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Градоначалникот Миле Петков присуствуваше на првиот училиштен ден во новата учебна година, на свеченоста за пречек на првачињата во ОУ „Славчо Стојменски“. На сите ученици во четирите основни училиште во општина Виница, како и на средношколиците во СОУ „Ванчо Прке“, сите наставници и професори им посака успешна учебна година, многу здравје, успех, знаења и позитивни резултати.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk