Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Градоначалникот Миле Петков за посетата во Куманово изјави: „Работиме на исполнување на предизборните ветувања, денес го посетив Простор ДОО Куманово, фирмата која работи на најголем дел од урбанистичките планови. Силно ќе работиме да ги донесеме сите урбанистички планови за градот и за населените места, како основа за развој на општината“.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk