Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Во тек се градежните активности на улиците "Кирил и Методиј" и "Никола Карев". Овие две улици кои беа во лоша состојба ќе добијат нов слој асфалт. За нивна реконструкција во вкупна должина 430 метри одвоени се 2.822.638 денари(без ДДВ) од буџетот на општина Виница.

Овие денови во зависност од временските улови ќе се санираат и ударните дупки во градот и населените места.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk