Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Денес завршуваат градежните активности на Градечка река, во иднина планираме продолжување на регулација на коритото на истата.
Овие денови градежните активности ќе се префрлат на улиците Кирил и Методиј и Никола Карев кои ќе се асфалтираат, воедно и ќе се санираат ударните дупки во градот и населените места.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk